Качествено европейско сирене е европейска програма за предоставяне на информация и мерки за популяризиране на млечни продукти, по-специално качественото сирене. Това е тригодишна (2015-2018) инициатива, предназначена специално за третите страни Казахстан , Азербайджан и Обединените арабски емирства .

Програмата "Качествено европейско сирене" е съфинансирана съвместно от Европейската комисия, българското Министерство на земеделието и храните и Асоциацията на млекопреработвателите в България (АМБ).

Асоциацията на млекопреработвателите в България, предлагащата организация, е създадена през март 1991 г. и е доброволно сдружение на производители на млечни продукти в страната. Членовете на асоциацията са 73 солидни индустриални компании, които са представени отлично на българския пазар на мляко и млечни продукти.

Тази програма се фокусира върху повишаване на информираността за високото качество на европейските сирена, и по-специално на бялото саламурено сирене и кашкавала. Стимулирането на потреблението е второстепенна стъпка, която може да се реализира само след предоставянето на висококачествена информация на целевата група, по-конкретно на потребителите.